Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-09-27

Diagnoser

Här förklaras hur de vanligaste diagnoserna ska registreras. Listan överensstämmer med de tillstånd som omfattas av SLIPS:s riktlinjer.

Denna sida är under utveckling. Om diagnosen är länkad finns det en färdig instruktion.

 

1 Kombinerade immunbrister

2 Kombinerade immunbrister som del av syndrom

3 Antikroppsbrister

4 Primära immunbrister med immundysreglering

 • Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos (FHL)
 • Chédiak Higashis syndrom (CHS)
 • Griscellis syndrom typ 2
 • X-bundet lymfoproliferativt syndrom typ 1 och 2 (XLP1 och XLP2)
 • Autoimmun polyendokrinopati, candidiasis, ektodermal dysplasi
 • Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom

5 Granulocytdefekter

 • Svår medfödd neutropeni
 • Kronisk granulomatös sjukdom

6 Defekter i det med medfödda immunsystemet

 • IRAK4- och MyD88-brist
 • Kronisk mukokutan candidiasis 
 • Immundefekt med ökad känslighet för mykobakterier

7 Autoinflammatoriska sjukdomar

 • Autoinflammatoriska sjukdomar
 • PFAPA

8 Komplementdefekter

 • Defekter i komplementsystemet
 • Hereditärt, förvärvat och ACE-inducerat angioödem

9 Benmärgssvikt

 • Fanconis anemi

10 Phenocopies of PID

 • Associated with somatic mutations
 • Associated with autoantibodies

11 Sekundära immunbrister

 • Hematologisk, läkemedel, läckage, nutrition, thymektomi

12 Ingen fastställd immunbristdiagnos